Cắm trại qua đêm ở cạnh bờ biển tại miền Nam nước Mỹ - Bikes RPG

Cắm trại qua đêm ở cạnh bờ biển tại miền Nam nước Mỹ

Posted on


Đạp xe đạp leo núi nơi hoang dã ở nơi đất Mỹ không tránh khỏi việc phải cắm trại qua đêm. BikesRPG quyết định thử đi cắm trại ở nơi bờ biển miền Nam California để lảm quen với việc đó. Đây là một địa điểm cắm trại đã đươc quy hoạch kỹ lưỡng, có chỗ ghim điện và toilet, phù hợp gia đình và nhóm bạn (family friendly) .

read entire article